Posts Tagged ‘SEO optimalizace’

SEO

Když mám práci týkající se SEO optimalizace webu často slýchávám věty typu: Chceme, aby byl náš eshop na prvním místě ve vyhledávání. Už se ale málokdy stane, že by se někdo zajímalo na jaké slova a ještě méně často se stane, že by se někdo zajímal o to, kdo skutečně na webové stránky přijde. Jestli jen uživatel nebo zákazník. Mnoho jednotlivců ale i firem dělající SEO této nevědomosti také zneužívá. Zabývat se pouze vyhledávači a pozicemi je chyba.

Pojďme se teď podívat na jednoduchou logiku, z níž je zcela zřejmé, že optimalizace pro vyhledávače je (s trochou nadsázky) skoro zbytečná.

 1. Idea zadavatele: Chceme být první ve vyhledávačích.
 2. Jak na to? … Optimalizujeme pro vyhledávače.
 3. Použijeme magické SEO a dáme vyhledávačům, co chtějí.
 4. Budeme na prvních místech ve vyhledávání.

Všimli jste si, že zde vůbec nejsou zmínění zákazníci, ale celé se to točí okolo vyhledávačů? Teď se na to podíváme ze strany jakéhokoli vyhledávače, který chce uspokojit své uživatele. Idea je jednoduchá. Spokojený uživatel => vracející se uživatel => ziskový uživatel.

 1. Idea: Chceme mít spokojené uživatele.
 2. Jak na to? … Nabídneme uživatelům stránky, kde najdou co chtějí.
 3. Nechceme stránky, kde jsou uživatelé nespokojení.
 4. Stránky, kde se uživatelům nelíbí, budou mít menší váhu.

Co z toho vyplývá?

 • Při optimalizaci webů chceme uspokojit vyhledávače.
 • Vyhledávače chtějí uspokojit své uživatele (lidi co hledají).
 • Stačí optimalizovat tak aby byli spokojení uživatelé, a vyhledávače si vás najdou sami.

Teď si možná říkáte „Tak fajn budu dělat vše pro své zákazníky a mám po starostech“. To je správně, ale samo o sobě to nestačí. Zároveň také musíte dělat vše i pro své potencionální zákazníky. Ano, uživatelé Vás musí na internetu najít ale musí u vás najít přesně to, co zvenku prezentujete. Správné cílení je základ.

Jak z hlediska SEO na spokojené uživatele?

Nejprve je třeba si uvědomit, co vlastně na svých webových stránkách nabízíte a zjistit si jakým způsobem to lidé na webu vyhledávají. Když toto zjistíte, pak je podle toho dobré upravit strukturu webu a na tyto fráze optimalizovat. Je důležité si uvědomit, že lidé, kteří přijdou na váš web, musí dostat přesně to, co vyhledávali, pokud to nedostanou, pak odchází. Nemá smysl lákat uživatele na něco, co na webu není. Pokud máte na webu co nabídnout a má obsah webu pro uživatele na internetu svou hodnotu, pak je to kvalitní základ pro SEO optimalizaci. Ta je pak jen prostředek jak svou hodnotu prodat. seo optimalizace může být je jen tak dobrá jak dobrý je samotný web. Pokud máte být nejlepší, pak musíte nabídnout víc než ostatní.

 

SEO

Mnoho lidí si stále ještě myslí, že samotným vytvořením webové stránky jsou automaticky „na internetu“. To je ovšem pravda pouze z části. Webová stránka sice na internetu bude, ale dostanou se na ní pouze ti, co znají její adresu, nikdo jiný. K tomu aby byla k nalezení, se musí stát součástí většího celku a spojit se s ostatními stránkami na internetu.

Internet jako velká pavučina

Né nadarmo se ve zkratce www vyskytuje slovo web (pavučina). Představte si běžnou pavučinu, ta má své cesty a své uzly. Pokud se přeruší nějaká cesta, pak je daný uzel hůře dostupný a pokud se přeruší všechny cesty, pak uzel v podstatě přestane existovat. Stejně tak funguje internet. Každá webová stránka představuje uzel a každý odkaz na internetu představuje cestu. Pavouk pak představuje běžného uživatele, který může chodit pouze po cestách. Čím víc cest vede k Vašemu uzlu (Vaší stránce), tím lépe je v pavučině (v internetu) dostupný a pavouk (uživatel) se k němu snáze dostane. Čím méně cest k němu vede tím to má pavouk (uživatel) komplikovanější.

Pokud vytvoříte novou webovou stránku, pak k ní nevede žádná cesta a uživatel se k ní nemůže nijak dostat. A pokud ani neví, že existuje, pak ani neví, že se na ní chce dostat. A právě tento problém řeší SEO optimalizace. Základem SEO optimalizace je vytvoření dostatečného množství cest aby byla Vaše stránka dostupná jak pro vyhledávače, tak pro běžné uživatele.

Závěrem

V případě webových stránek není tato pavučina vůbec jednoduchá a obsahuje spoustu cest k různým cílům. Navíc do hry vstupují další prvky jako je zaměření stránek, typ stránek, kvalitní obsah, klíčová slova a spousta dalších faktorů, o kterých si povíme příště. Tento článek měl jen ukázat proč je SEO optimalizace tak důležitá.

Můžete mít web nabitý spousty funkcemi, navržený od nejlepšího UX specialisty, můžete jej mít od nejlepšího webdesignéra světa, můžete mít texty napsané od nejlepší copywritera, ale pokud nepůjde na internetu najít, pak je vám k ničemu.

Objednáním webových stránek u mě je SEO optimalizace základ.