Posts Tagged ‘PR’

Už bylo napsáno mnoho článků o tom, že PR články jsou jen nafouknutá bublina nebo že jde v principu jen o katalogový zápis s větším množstvím textu. A bublina PR článků pomalu splaskává stejně jako kdysi bublina katalogových zápisů. Jak už to tak bývá tak pravda je vždy někde uprostřed. Stejně jako vkládání odkazů do katalogů má význam jen v rozumné míře, tak i psaní PR článků má svá pravidla, kdy mají smysl.

1) Cílení na long tail

Aby byl Váš článek navštěvovaný, tak je třeba spolehnout se na vyhledávače. Na internetu dnes bohužel neexistuje žádný PR web, který by měl takovou přirozenou návštěvnost, aby Váš článek četli lidé, kteří PR web běžně navštěvují. PR weby navštěvují převážně jen lidé, co píší pr články. A za předpokladu, že určitě nechcete věnovat příliš úsilí, abyste Váš PR článek na cizím webu nějak optimalizovali na nějaké hlavní klíčové slovo je jedinou cestou pro úspěch u vyhledávačů cílit na long tail. Lidí, kteří takové dotazy píší do vyhledávacího políčka je podstatně méně než v případě hlavních frází ale jen u nich máte šanci dostat se na první příčky ve vyhledávání.

2) Vkládejte články do tematických webů

Tento bod souvisí částečně s bodem prvním a se SEO optimalizací. Dnes již každý webový vyhledávač pozná, do jakého tématu spadá napsaný článek. Pokud je článek o tabletkách na hubnutí napsán na webu o automobilismu, pak pozná, že zde něco nesedí. Dobře jsou ohodnocené stránky s určitým tématem, které se nachází na tematických webech se stejným zaměřením. Stránky, které svým tématem vybočují z tématu webu, nemají pro vyhledávače takový význam. Navíc na netematických PR webech je taková změť různých článků, že vyhledávač si nebude jistý, k jakému tématu Váš článek patří a ztratíte tak důležité body.

3) Dbejte na originalitu

Články propagující Váš web by měly být na různých PR webech různé. Když webový vyhledávač najde duplicitu, pak si stejně vybere jen jeden článek a ostatní zahodí. Vaše práce s přidáváním do mnoha PR webů přijde v niveč. pr článek nemusí být kdoví jaký copywriterský skvost. Dokonce nemusí ani obsahovat příliš klíčových slov a nemusí být ani gramaticky správně. Stejně cílíte na long tail a i lidé co píší dotazy do vyhledávačů, dělají i gramatické chyby. Váš článek by měl být hlavně na každém webu originální, jedině tak jej budou brát vyhledávače v úvahu.

Já nejčastěji píšu na každý PR web z patra, co mě napadne, a neřeším, co si o tom kdo pomyslí. Svůj účel ten článek splní.

4) Nepřistupujte k pr článkům jen jako k potravě pro vyhledávače

… ale jako k místu odkud k Vám mohou přijít potencionální návštěvníci, kteří Vám přinesou zisk.

Tento bod je v podstatě zobecněním všech předchozích. Obsahuje základní myšlenku, kterou jsem popsal ve článku Optimalizace pro vyhledávače = optimalizace pro lidi. Jde o to, že pokud Váš článek bude přínosný pro lidi, pak jej budou vyhledávače dobře umisťovat, protože je to přínosné i pro vyhledávače.